May do huyet ap
Like:

Huyết áp trung bình

Đây là một cách tính để có thể biết được huyết áp như thế nào thì được coi là huyết áp trung bình :
Áp huyết động mạch trung bình (mean arterial pressure- MAP) là áp lực trung bình trong động mạch trong một chu kỳ tim. Áp huyết động mạch trung bình MAP bằng Cung lượng tim (CO) nhân với Sức cản Ngọai biên (SVR) cộng với áp suất tinh mạch trung tâm:
MAP = (COxSVR)+CVP
Vì áp suất tĩnh mạch trung tâm rất nhỏ nên có thể đơn giản thành:
MAP ước lượng = COxSVR
Trong thực tế ta không tính MAP bằng cách đo cung lượng tim và sức cản ngọai biên mà bằng cách đo trực tiếp hay gián tiếp áp suất động mạch.
Từ biểu đồ của áp suất trong động mạch theo thời gian, hình dạng của biểu đồ áp suất cho một áp suất trung bình hình học (geometric mean) nhỏ hơn trị số số học trung bình (arithmetric average) của áp suất tâm thu cộng với áp suất tâm trương.
Do đó áp suất động mạch trung bình có thể ước lượng bằng công thức:
MAP (ước lượng) = DP+1/3 (SP-DP)
Áp huyết trung bình động mạch = áp huyết tâm trương + 1/3(áp huyết tâm thu – áp huyết tâm trương)
MAP # 2/3DP + 1/3SP
MAP # [(2xDP) + SP]/3
(DP là áp huyết tâm trương, SP là áp huyết tâm thu)
Áp huyết trung bình động mạch ước lượng bằng 2 áp huyết tâm trương cộng với áp huyết tâm thu, tất cả chia 3.
Thí dụ AH tâm thu là 120 mmHg, AH tâm trương là 80 mmHg, áp huyết trung bình động mạch ước lượng bằng 93 mm Hg.
Áp huyết trung bình động mạch là một chỉ số đánh giá tình trạng tưới máu của các bộ phận dùng trong hồi sinh cấp cứu. Áp huyết trung bình động mạch bình thường thay đổi từ 70-95 mm Hg. Áp huyêt trung bình động mạch dưới 70 mm Hg thường có nghĩa là giảm tưới máu các bộ phận xảy ra trong sôc
Để tiện theo dõi và kiểm tra huyết áp của bạn thường xuyên, bạn nên mua một chiếc máy đo huyết áp.
tag : may do huyet ap, may do huyet ap omron

Chưa có tags cho bài viết này!